Izvēlne

Realizētie projekti

  • Rīgas „Dinamo” un Latvijas Dzelzceļa kauss

       Atbalsts Latvijā populārākajam sporta veidam organizējot hokeja svētkus pirms katras sezonas sākuma.

  • Ielu vingrotāji un „Spēka diena”

       Jau par tradīciju kļuvis pasākums rosinot valsts iedzīvotājus uz veselīgām aktivitātēm.

  • Vienības velobrauciens

       Atbalsts masveidīgākajam velobraucienam Latvijā popularizējot aktīvu un veselīgu dzīvesveidu.

  • Ineses Galantes Fonds

       Festivāls „Summertime” – mūsu artava Latvijas kultūras vides attīstībai.          

  • Latvijas Nacionālā Opera

       Atbalsts izcilībai kultūras jomā, kā arī nodrošinot operas pieejamību plašākai publikai.

  • Dzelzceļa nozarē strādājošo deju kolektīvs „Bānītis”

       Darbinieku un nozarē strādājošo iesaiste interešu grupās un kultūras aktivitātēs

  • Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki

       Atbalsts Latvijas lielāko kultūras un tradīcijām bagātāko svētku organizēšanai, „Dziesmu svētku ekspresim” ieskandinot svētkus visāLatvijā.

  • „ Lielā talka”

      Domājot par zaļu un sakoptu vidi ne tikai pie dzelzceļa, bet visā Latvijā.

  • „Iespējamā misija”

      ​Atbalsts kvalitatīvai un mērķtiecīgai jauniešu izglītībai.

Dāvinājumi/ziedojumi

Koncerns „Latvijas dzelzceļš” atbalsta Latvijas kultūras, izglītības, sporta, veselības un sociālās aizsardzības un vides.

VAS „Latvijas dzelzceļš” un tās meitas sabiedrības ziedojumus veic saskaņā ar „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumu”. Dāvinājumus (ziedojumus) virs 1500 EUR koncerna sabiedrības veic, saņemot kapitāla daļu turētāja piekrišanu un Finanšu ministra atļauju, un, ievērojot VAS ‘’Latvijas dzelzceļš’’ valdē apstiprināto un visām koncerna sabiedrībām saistošo „Koncerna ‘’Latvijas dzelzceļš’’ dāvinājumu (ziedojumu) politiku”.

 

2017.gads:

Nodibinājums "Latvijas Bērnu fonds" – EUR 30000,00 (SIA “LDZ Cargo”)

Biedrība „Latvijas SOS bērnu ciematu asociācija” – EUR 5000,00 (SIA “LDZ Cargo”)

Biedrība "Pēdas LV"" – EUR 10000,00 (SIA “LDZ Cargo”)

Medumu internātpamatskola – EUR 1500,00 (SIA “LDZ Cargo”)

Biedrība "Saviem spēkiem" – EUR 936,80,00 (SIA “LDZ Cargo”)

Raudas Internātpamatskola – EUR 1500,00 (SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”)

Biedrība "Cerību spārni" – EUR 1422,00 (SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”)

Biedrība "Autisma atbalsta punkts Rēzeknē" – EUR 1500,00 (SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”)

Nodibinājums "Mārtiņa Fonds" – EUR 1500,00 (SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”)

 

2016.gads:

Nodibinājums "Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds" – EUR 45000,00 (SIA “LDZ Cargo”)

Nodibinājums "Fonds Nāc Līdzās" – EUR 1500,00 (SIA “LDZ Cargo”)

Nodibinājums "Latvijas Bērnu fonds" – EUR 20000,00 (SIA “LDZ Cargo”)

Nodibinājums "Invalīdu un viņu draugu apvienība "APEIRONS"" – EUR 13020,00 (SIA “LDZ Cargo”)

Biedrība "Autisma atbalsta punkts Rēzekne" – EUR 1500,00 (SIA “LDZ Cargo”)

Biedrība "Latvijas SOS bērnu ciematu asociācija" – EUR 1500,00 (SIA “LDZ Cargo”)

Olaines Kultūras centrs – EUR 1500,00 (SIA “LDZ Cargo”)

Biedrība "Dzelzceļa nozarē strādājošo deju kolektīvs" – EUR 1000,00 (SIA “LDZ Cargo”)

Biedrība "Latvijas audžuģimeņu biedrība" – EUR 1500,00 (SIA “LDZ Cargo”)

Biedrība "Neredzīgo sporta klubs "Elpa"" – EUR 1500,00 (SIA “LDZ Cargo”)

Biedrība "Latvijas Universitātes sports" – EUR 7000,00 (SIA “LDZ Cargo”)

Biedrība "Latvijas pensionāru federācija" – EUR 5000,00 (SIA “LDZ Cargo”)

Biedrība "Latvijas nedzirdīgo savienība" – EUR 5000,00 (SIA “LDZ Cargo”)

Biedrība "Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija "SUSTENTO"" – EUR 5000,00 (SIA “LDZ Cargo”)

Biedrība "Latvijas neredzīgo sporta savienība" – EUR 1000,00 (SIA “LDZ Cargo”)

Biedrība "Dr. Klauns" – EUR 1200,00 (SIA “LDZ Cargo”)

Nodibinājums "Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Atbalsta fonds" – EUR 20000,00 (SIA “LDZ Cargo”)

Biedrība "Latvijas Automobiļu federācija" – EUR 60000,00 (VAS “Latvijas dzelzceļš”)

Nodibinājums "Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds" – EUR 45000,00 (VAS “Latvijas dzelzceļš”)

Nodibinājums "Fonds Nāc Līdzās" – EUR 1500,00 (VAS “Latvijas dzelzceļš”)

Nodibinājums "Labdarības fonds "Ticība, Cerība, Mīlestība" – EUR 1500,00 (SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”)

Raudas Internātpamatskola – EUR 1500,00 (SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”)

Medumu internātpamatskola – EUR 1500,00 (SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”)

Biedrība "Cerību spārni" – EUR 1422,00 (SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”)

Biedrība "Latvijas Neredzīgo biedrība" – EUR 1500,00 (SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”)

Biedrība "Latvijas bāreņu biedrība" – EUR 1000,00 (SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”)

Biedrība "Latvijas Bērnu un bāreņu fonds" – EUR 1000,00 (SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”)

Biedrība "Autisma atbalsta punkts Rēzekne" – EUR 1200,00 (SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”)

Biedrība "Latvijas audžuģimeņu biedrība" – EUR 1500,00 (SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”)

Biedrība "Neredzīgo sporta klubs "Elpa"" – EUR 1000,00 (SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”)

Nodibinājums "Latvijas Bērnu fonds"– EUR 12528,85 (SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”)

Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils muzejs" – EUR 30000,00 (SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”)

Biedrība "Latvijas samariešu apvienība" – EUR 4968,00 (SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”)

Biedrība "Latvijas neredzīgo sporta savienība" – EUR 1000,00 (SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”)

 

2015. gads:

Biedrība "Latvijas teātra darbinieku savienība" – EUR 1500 (SIA "LDZ Cargo")

Biedrība “Koris Jumara” – EUR 1500  (SIA "LDZ Cargo")

Biedrība “Lienes Circenes kultūrizglītojošā biedrība” – EUR 1500 (SIA"LDZ Cargo")

Biedrība “Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem” – EUR 1500 (SIA "LDZ Cargo")

Nodibinājums „Latvijas Bērnu Fonds” – EUR 60000 (SIA "LDZ Cargo")

Biedrība “Atbalsta un rehabilitācijas centrs "Svēteļi"” – EUR 1500  (SIA "LDZ Cargo")

Biedrība “Daugavpils Māla Mākslas centrs” – EUR 1500 (SIA "LDZ Cargo")

Biedrība “Starptautiskā Vārtsargu Skola” – EUR 3500 (SIA "LDZ Cargo")

Talsu novada pašvaldība – EUR 1500 (SIA "LDZ Cargo")

Biedrība "Latvijas Olimpiešu klubs"   EUR 1500 (SIA "LDZ Cargo")

Biedrība "Latvijas Bāreņu biedrība" – EUR 1000 (SIA "LDZ Cargo")

Biedrība "Latvijas SOS bērnu ciematu asociācija"   EUR 20000 (SIA "LDZ Cargo")

Biedrība "Cerību spārni" – EUR 10000 (SIA "LDZ Cargo")

Biedrība "Pēdas LV" – EUR 30000 (SIA "LDZ Cargo")

Biedrība "Liepājas daudzbērnu ģimeņu biedrība DĒKLA" - EUR 1000 (SIA "LDZ Cargo")

Biedrība "Sporta klubs Jēkabpils lūši" – EUR 50000 (SIA "LDZ Cargo")

Raudas Internātpamatskola – EUR 1422,87 (SIA "LDZ infrastruktūra")

Biedrība “Dinamo bērni” – EUR 1500 (SIA "LDZ infrastruktūra")

Medumu internātpamatskola – EUR 1500 (SIA "LDZ infrastruktūra")

Biedrība "Gulbenes Novada invalīdu biedrība" – EUR 1050 (SIA "LDZ infrastruktūra")

Biedrība “Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība "Dzīvības koks"” – EUR 1500 (VAS "Latvijas dzelzceļš")

Biedrība “Leifa Mutēna Biedrība” – EUR 1500 (VAS "Latvijas dzelzceļš")

Nodibinājums “Ingunas Rožkalnes Žubures Sirds Fonds” – EUR 9000 (VAS "Latvijas dzelzceļš")

Nodibinājums „Bērnu slimnīcas fonds” – EUR 1500  (VAS "Latvijas dzelzceļš")

Biedrība “Resursu centrs sievietēm MARTA” – EUR 40000 (VAS "Latvijas dzelzceļš")

Biedrība Cerību Spārni – EUR 1422  (VAS "Latvijas dzelzceļš")

Biedrība "Latvijas Mazturīgo atbalsta biedrība "Dace"" – EUR 1500 (VAS "Latvijas dzelzceļš")

Biedrība "Daugavas Vanagi Latvijā"  EUR 1500 (VAS "Latvijas dzelzceļš")

Nodibinājums "Invalīdu un viņu draugu apvienība "Apeirons"" – EUR 10000 (VAS "Latvijas dzelzceļš")

Nodibinājums "Ata Kronvalda fonds" – EUR 1500  (VAS "Latvijas dzelzceļš")

Nodibinājums "Alfrēda Kraukļa piemiņas fonds" – EUR 924 (VAS "Latvijas dzelzceļš")

Biedrība "Latvijas sporta klubs DINAZIS" EUR 1500 (VAS "Latvijas dzelzceļš")

Biedrība "Autisma atbalsta punkts Rēzekne" EUR 600 (VAS "Latvijas dzelzceļš")

Biedrība "Alūksnes Invalīdu biedrība" – EUR 850 (VAS "Latvijas dzelzceļš")

Biedrība "Latvijas Dzelzceļa nozares pensionāru organizācija" – EUR 1500 (VAS "Latvijas dzelzceļš")

Biedrība "Latvijas bērniem ar kustību traucējumiem" – EUR 1500   (VAS "Latvijas dzelzceļš")

Biedrība "Sporta klubs Jēkabpils lūši" – EUR 50000 (VAS "Latvijas dzelzceļš")

Nodibinājums “Nedzirdīgo invalīdu atbalsta fonds “Klusums”) – EUR 1500 (VAS "Latvijas dzelzceļš")

Raudas Internātpamatskola  - EUR 1500 (SIA "LDZ ritošā sastāva serviss")

Biedrība Savai Slampei  EUR 1500 (SIA "LDZ ritošā sastāva serviss")

Biedrība Pēdas LV – EUR 10000 (SIA "LDZ ritošā sastāva serviss")

Biedrība Latvijas Muzeju biedrība EUR1400 (SIA "LDZ ritošā sastāva serviss")

Profesionālās izglītības kompetences centrs Rīgas Valsts tehnikums EUR 1400 (SIA "LDZ ritošā sastāva serviss")

Nodibinājums “Teodora Reitera Fonds” – EUR 1500 (SIA "LDZ ritošā sastāva serviss")

Biedrība “Kultūra.Vide. Sabiedrība” – EUR 1500 (SIA "LDZ ritošā sastāva serviss")

Biedrība “Latvijas Sarkanais krusts” EUR   1500 (SIA "LDZ ritošā sastāva serviss")

Biedrība “Dinamo bērni” – EUR 1500 (SIA "LDZ ritošā sastāva serviss")

Medumu internātpamatskola – EUR 1500 (SIA "LDZ ritošā sastāva serviss")

Biedrība ”Latvijas Paralimpiskā Komiteja” – EUR 10000 (SIA "LDZ ritošā sastāva serviss")

Biedrība "Latvijas Olimpiešu klubs" – EUR 1500 (SIA "LDZ ritošā sastāva serviss")

Biedrība "Es dzirdu pasauli" – EUR 1500 (SIA "LDZ ritošā sastāva serviss")

Biedrība "Šamir" – EUR 1500 (SIA "LDZ ritošā sastāva serviss")

Nodibinājums "Latvijas Bērnu Bāreņu Fonds" – EUR 1500 (SIA "LDZ ritošā sastāva serviss")

Biedrība "Kultūras Krātuve" – EUR 1500 (SIA "LDZ ritošā sastāva serviss")

Nodibinājums „Bērnu slimnīcas fonds” – EUR 29849 (SIA "LDZ ritošā sastāva serviss")

Biedrība "Daugavpils pilsētas invalīdu biedrība"  EUR 100 (SIA "LDZ ritošā sastāva serviss")

Nodibinājums "Latvijas Bērnu Bāreņu Fonds"  EUR 1500 (VAS"Latvijas dzelzceļš")

Biedrība "Atbalsta un rehabilitācijas centrs "Svēteļi"" – EUR  1500 (VAS "Latvijas dzelzceļš")

Biedrība "Sporta klubs "Brīze"" – EUR 1500 (VAS "Latvijas dzelzceļš")

Biedrība "Labdarības biedrība "Latvijas Humānās palīdzības centrs""  EUR 400 (VAS "Latvijas dzelzceļš")

 

Dāvinājumu saņēmējs: VAS "Latvijas dzelzceļš"  Latvijas dzelzceļa vēstures muzejs:

Npk. Dāvinātājs Dāvinājuma priekšmets Datums
1 Ilzīte Lavnikoviča Dzelzceļa darbinieka apbalvojuma nozīmīte, apliecība un fotogrāfijas. 06.07.2015
2 Toms Altbergs  Dzelzceļnieku biedrības apliecība un nozīmīte. 02.10.2015.
3 Vitolds Kūliņš Dzelzceļa darbinieka apbalvojumaapbalvojuma nozīmītes ar apliecībām. 09.10.2015.

 

2014. gads:

Nodibinājums „LATVIJAS BĒRNU FONDS” – EUR 60 000 (SIA „LDz Cargo”)

Biedrība „Resursu centrs sievietēm „Marta” – EUR 42 686,15 (VAS „Latvijas dzelzceļš)

Nodibinājums „Bērnu slimnīcas fonds” – EUR 71 143,59 (VAS „Latvijas dzelzceļš”)

Nodibinājums „Invalīdu un viņu draugu apvienība „Apeirons” – EUR 21343,08 (VAS „Latvijas dzelzceļš)

Biedrība „Latvijas specializētā neatkarīgā tenisa akadēmija” – EUR 28 457,44 (VAS „Latvijas dzelzceļš”)

Biedrība „Pēdas LV” – EUR 42 686,15 (SIA „LDz RSS”)

 

Dāvinājumu saņēmējs: VAS "Latvijas dzelzceļš"  Latvijas dzelzceļa vēstures muzejs:

N/pk. Dāvinātājs  Dāvinājuma priekšmets Datums
1 Edgars Elksnis Foto un dokumenti par LTF Dzelzceļa nodaļas dibināšanu, kopā 36 vienības. 24.03.2014
2 Sniedze Eglīte Foto, iespieddarbi un zīmējums, atspoguļo Latvijas dzelzceļa vēsturi 20.gs. 30. - 60. gados, kopā 5 vienības. 28.03.2014
3 Vija Emsiņa Foto, atspoguļo Latvijas dzelzceļa vēsturi 20.gs. 1. pusē, kopā 12 vienības. 22.04.2014
4 Inese Birzgale Foto un konduktora knaibles, kopā 12 vienības. 28.04.2014
5 Andris Dāboliņš Foto, atspoguļo Latvijas dzelzceļa vēsturi 20.gs.,  kopā 179 vienības . 11.08.2014
6 Ņina Poplavska Foto par Dzelzceļnieku biedrības sanatoriju, iespieddarbs - dzelzceļnieka piezīmju grāmatiņa, kopā 8 vienības. 01.09.2014
7 Guntis Māris Smilgainis Dokumenti un foto, atspoguļo Latvijas dzelzceļa vēsturi 20.gs. 20.-40. gados, kopā 9 vienības. 11.09.2014
8 Jeļizaveta Sidorenska Foto, attēlotas Krustpils un Zīlānu stacijas 19.-20.gs.mijā, kopā 2 vienības. 30.09.2014
9 Artūrs Cīrulis Vilcienu saraksts (1956.g.) un albūms (Rīgas preču stacijas vagonu depo), kopā 2 vienības. 19.12.2014

 

2013.gads:

Nodibinājums „LATVIJAS BĒRNU FONDS” – EUR 71 143,59 (VAS „Latvijas dzelzceļš”)

Biedrība „Resursu centrs sievietēm „Marta” – EUR 42 686,15 (SIA „LDZ Cargo”)

Nodibinājums „Bērnu slimnīcas fonds” - EUR 71 143,59 (SIA „LDz Cargo”)

Nodibinājums „Iespējamā misija” – EUR 28 457,44 (VAS „Latvijas dzelzceļš”)

 

2012.gads:

Nodibinājums „LATVIJAS BĒRNU FONDS” – EUR 71 143,59 (SIA „LDz Cargo”) un EUR  241 888,21 (VAS „Latvijas Dzelzceļš”)

Biedrība "Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija" – EUR 711 435,91 (VAS „Latvijas dzelzceļš”)

Biedrība "Latvijas Sporta federāciju padome" – EUR 184 973,33 (SIA „LDz Cargo”)

Nodibinājums "Kultūrizlītības un nemateriālā mantojuma centrs" – EUR 256 116,92 (SIA LDz Cargo”) un EUR 284 574,36 (VAS „Latvijas Dzelzceļš”) 

 

 

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Aptauja

Pieteikties jaunumiem