Izvēlne

Vadlīnijas

VAS „Latvijas Dzelzceļš”  ir viens no lielākajiem Latvijas uzņēmumiem, tādēļ mūsu pienākums un filozofija ir iesaistīties valstij un sabiedrībai būtiskās norisēs.

 

Pamatprincipi

1. Dāvinājumu (ziedojumu) piešķiršana:

 • Koncerna „Latvijas Dzelzceļš” Dāvinājumu (ziedojumu) piešķiršanas principi  ietver visas Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā norādītās jomas: izglītība, zinātne, kultūra, māksla, sports, veselības aizsardzība, sociālā palīdzība, vides aizsardzība.
 • Dāvinājumu (ziedojumu) piešķiršana ir Koncerna Korporatīvās sociālās atbildības sastāvdaļa.
 • Dāvināšanas (ziedošanas) projekti ir Kapitālsabiedrību labdarība, kas var izpausties kā bezatlīdzības palīdzība dažādās sabiedriskajās aktivitātēs, par ko tiek noslēgts dāvinājuma (ziedojuma) līgums.

 

2. Vispārējie sadarbības/ reklāmas projektu (turpmāk tekstā - Projekts) vērtēšanas principi un kritēriji

Projekti tiek realizēti sekojošos mērķa tirgos: starptautiskais, nacionālais un lokālais

Projekti tiek realizēti sekojošās sfērās:

 • Transports un loģistika
  • infrastruktūras, loģistikas un/vai eksporta tematika,
  • valsts biznesa vides attīstība un izcilības veicināšana (prioritāri transporta un tranzīta nozarēs).
 • Satiksmes drošība
  • Projektiem ir jāveicina sabiedrības un/vai mērķa grupu informētība par dzelzceļa satiksmes drošības noteikumiem.
 • Izglītība
  • dzelzceļa/ transporta nozares profesionālās izglītības līmeņa celšana,
  • vispārējās izglītības un zināšanu izcilības veicināšana.
 • Vides aizsardzība
  • dzelzceļa darbības un tā ietekmes uz vidi mazināšana,
  • valsts mēroga vides aizsardzības projekti.
  • „Zaļās domāšanas” izpratnes veicināšana.
 • Sports
  • profesionālais sports – federācijas un nacionālie klubi, izņemot Olimpisko kustību,
   • profesionālais sports. Viena profesionālā sporta veida ietvaros Koncerns kopumā ir tiesīgs  realizēt Projektu ar:
    • vienu attiecīgā sporta veida valsts federāciju,
    • vienu partneri/Projektu katrā no koncerna mērķa tirgiem.
  • Olimpiskā kustība,
  • tautas sports – Projekti, kuri ir vērsti uz tautas sporta un fizisko aktivitāšu veicināšanu un popularizēšanu.
   • tautas sports. Vienas tautas sporta disciplīnas (piemēram skriešana, nūjošana, orientēšanās, riteņbraukšana u.c.) ietvaros Koncerns kopumā ir realizēt Projektu ar:
    • vienu attiecīgās sporta disciplīnas tautas sporta aktivitātes veicinošu organizāciju,
    • vienu partneri/Projektu katrā no koncerna mērķa tirgiem.
  • atbalstāmajiem profesionālajiem un tautas sporta veidiem ir jābūt starp TOP20 populārākajiem sporta veidiem (saskaņā ar SIA „Mindshare” ikgadēji veidoto Latvijas sporta veidu topu) Latvijā.
 • Kultūra
  • valstiska mēroga projekti,
  • vērsti uz tradīciju saglabāšanu,
  • vērsti uz jauno talantu attīstīšanu,
  • saistīti ar industriālā un kultūras mantojuma saglabāšanu.

Maksimālais Koncerna Kapitālsabiedrību kopējais ieguldījums vienā Projektā var būt:

 • starptautiskajā vai nacionālajā mērķa tirgū 100 000 EUR  gadā + PVN,
 • lokālajā mērķa tirgū 50 000 EUR  gadā + PVN.

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 

Aptauja

Pieteikties jaunumiem