Izvēlne

Jautājumu forma

Image CAPTCHA

Jautājumus, priekšlikumus vai sūdzības par iekšzemes vilcienu pasažieru pārvadājumiem, lūdzu, sūtiet uz pv@pv.ldz.lv

Jautājumus, priekšlikumus vai sūdzības par starptautisko vilcienu pasažieru un kravu pārvadājumiem, dzelzceļa infrastruktūru – stacijām, pārbrauktuvēm, sliežu ceļiem u.c., lūdzu, sūtiet uz uzzinas@ldz.lv

 

VAS "Latvijas dzelzceļš"

Pasta adrese: Gogoļa ielā 3, Rīga, Latvija, LV-1547
Fakss: +(371) 67234327
LDz elektroniskā pasta adrese tiesību aktiem atbilstošu elektronisko dokumentu iesniegšanai info@ldz.lv

 

Rekvizīti:

Valsts akciju sabiedrība “Latvijas dzelzceļš”

Gogoļa iela 3, Rīga,
LV – 1547, Latvija
Reģ. apliec. Nr. 40003032065
PVN reģ. Nr. LV 40003032065
Nordea Bank AB Latvijas filiāle
Kods NDEALV2X
Nor.konts: LV58NDEA0000080249645

e-pasts: info@ldz.lv

 

 

Mūsu atrašanās vietas Rīgas kartē

Latvijas dzelzceļa uzziņas

(zvanot no ārzemēm)

8000 1181

+371 6723 1181

Valdes priekšsēdētājs, Prezidents

6723 4231

Finanšu direkcija

6723 4785

Tehniskās vadības direkcija

6723 4200

Personāla direkcija

6723 4013

Juridisko un administratīvo lietu direkcija

6723 4064

Ārējo sakaru direkcija

6723 4266

Komunikācijas direkcija

6723 4554

Nekustamā īpašuma direkcija

6723 4486

Sabiedrisko un korporatīvo attiecību daļa

6723 4567

Kanceleja

6723 3743

Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejs

6723 2849

Informatīvās skaitļošanas centrs

6723 3902

SIA "LDz infrastrukūra"

6723 4436

SIA "LDz Cargo"

6723 4208

SIA "LDz ritošā sastāva serviss"

6723 2853

SIA “LDz apsardze”

6723 7321

AS "LatRailNet"

67803570

 

Koncernā „Latvijas dzelzceļš” (LDz) nodrošina visu saņemto iesniegumu, sūdzību un citu dokumentu reģistrēšanu un izskatīšanu. Dokumentu apritē LDz ievēro Dokumentu juridiskā spēka likumu, Elektronisko dokumentu likumu un citus LDz saistošus tiesību aktus. LDz izskata dokumentus, ja tas satur Dokumentu juridiskā spēka likumā minētās pazīmes - dokumenta autoru, dokumenta datumu, dokuments ir parakstīts.

Atbildi uz saņemtajiem dokumentiem LDz sniedz ne vēlāk kā viena mēneša laikā, ja LDz saistošajos tiesību aktos nav noteikti īsāki termiņi. Izņēmuma gadījumos, ja atbildes sniegšanai nepieciešams veikt noteiktas procedūras vai nepieciešama papildinformācija vai pētījums, atbilde tiek sniegta divu mēnešu laikā, par to rakstiski informējot dokumenta autoru.

LDz Vienotais pakalpojumu un palīdzības dienests pa bezmaksas tālruni 8000 1181 un e-pastu uzzinas@ldz.lv 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā nodrošina dzelzceļa uzziņu pakalpojumus, tajā skaitā nodrošina pieteikumu pieņemšanu par ierosinājumiem un sūdzībām par LDz sniegtajiem pakalpojumiem, nodrošina konsultācijas par pasažieru iekšzemes un starptautisko vilcienu satiksmi un ar to saistītiem jautājumiem.

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Aptauja

Pieteikties jaunumiem

Image CAPTCHA